Węzły

MOP-y

Przejścia dla zwierząt

ODCINEK GODCINEK F

Węzły

MOP-y

Przejścia dla zwierząt

WĘZEŁ ZAWODZIE

WĘZEŁ BLACHOWNIA

WĘZEŁ LGOTA / OUA LGOTA

WĘZEŁ RZĄSAWA

ODCINEK GODCINEK F

Węzły

MOP-y

Przejścia dla zwierząt

MA/PZ - 359

MA/PZ - 364

MA/PZ - 368

MA/PZ - 371

ODCINEK GODCINEK F

Węzły

MOP-y

Przejścia dla zwierząt

MOP III GORZELANKA ZACH.
MOP III GORZELANKA WSCH.

MOP III WIERZCHOWISKO ZACH.
MOP II WIERZCHOWISKO WSCH.

ODCINEK GODCINEK F

Węzły

MOP-y

Przejścia dla zwierząt

WD-377

WA-352A

WD-358

MA/PZ-359

WA-353

WD-355

WD-354

WD-356

WA-357

WA-360

WD-361

WD-362

WA-363

MA/PZ-364

WA-365

WA-366

WD-367

MA/PZ-368

WD-369

WA-370

MA/PZ-371

WA-372

WA-375

WK-373

WA-374

MOP III Wierzchowisko Zach.
MOP II Wierzchowisko Wsch. 

MOP III Gorzelanka Zach.
MOP III Gorzelanka Wsch. 

WA-352

WD-361A

ODCINEK GODCINEK F

Węzły

MOP-y

Przejścia dla zwierząt

WĘZEŁ ZAWODZIE

WA-379

WA-381

MA/PZ-382

WA-380

WA-378

EA-377B

EA-377A

WA-377

ODCINEK GODCINEK F

WD-377

Wiadukt drogowy WD-377 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Konopiska, w km 437+920,90 projektowanego odcinka autostrady A1.Projektowany obiekt znajduje się nad autostradą A1 w ciągu drogi gminnej relacji Częstochowa - Ostrowy. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 67,53m, szerokość całkowita: 10,95m, a wysokość konstrukcyjna: 1,884m.

WA-352 

Obiekt inżynierski WA-352 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Rędziny w km 417+402,48 projektowanego odcinka autostrady A1. Będzie przeprowadzał projektowaną autostradę A1 nad linią kolejową nr 146 relacji Częstochowa Wyczerpy – Chorzew Siemkowice i torem bocznicy kolejowej. Długość konstrukcji nośnej wynosi 93,11m, szerokość całkowita: 43,80m a wysokość konstrukcyjna: 2,18m.

WA-352 a

Obiekt inżynierski WA-352a zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów w km 418+233,10 projektowanego odcinka autostrady A1. Będzie przeprowadzał projektowaną autostradę A1 nad drogą gminną nr 599027S. Długość konstrukcji nośnej wynosi 27,4m, szerokość całkowita: 65,05m a wysokość konstrukcyjna: 1,82m.

WA-353

Obiekt inżynierski WA-353 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów w km 418+840,10 projektowanego odcinka autostrady A1. Wiadukt będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 wraz z jezdnią 
zbierająco – rozprowadzającą nad łącznicą węzła Rząsawa w gminie Mykanów. 
Długość konstrukcji nośnej wynosi 42,90m, szerokość całkowita: 52,19/52,77m, wysokość konstrukcyjna: konstrukcja pod jezdnią autostrady-1,48 m, konstrukcja pod jezdnią z.-r. - 
1,44 m.

WD-354

Obiekt inżynierski WD-354 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów w km 420+014,71. Projektowany obiekt znajduje się nad autostradą A1 w ciągu drogi powiatowej relacji Częstochowa – Dudki. Długość konstrukcji nośnej wynosi 86,08m, szerokość całkowita: 14,50m a wysokość konstrukcyjna: 2,16m.

WD-355

Obiekt inżynierski WD-355 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów w km 421+404,23. Projektowany obiekt znajduje się nad autostradą A1 w ciągu drogi gminnej relacji Wierzchowisko – Kolonia Wierzchowisko. Długość konstrukcji nośnej wynosi 60,90m, szerokość całkowita: 11,82 m a wysokość konstrukcyjna: 1,502 m.

WD-356

Obiekt inżynierski WD-356 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów w km 422+782.46. Projektowany obiekt znajduje się nad autostradą A1 w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 483 relacji Częstochowa – Lubojna. Ustrój nośny obiektu rozdzielony jest pod jezdnie drogi wojewódzkiej i konstrukcję pod rurociąg. Długość konstrukcji nośnej wynosi 57,2 m, szerokość całkowita: 16,6 m a wysokość konstrukcyjna: konstrukcja pod drogą - 1,668 m, konstrukcji pod rurociąg - 1,380 m.

WA-357

Obiekt inżynierski WA-357 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Mykanów w km 424+229,96. Wiadukt będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad drogą powiatową nr 1073S relacji Częstochowa - Czarny Las. Długość konstrukcji nośnej wynosi 24,14m, szerokość całkowita: 38,22m 
a wysokość konstrukcyjna: 1,58 m.

WD-358

Obiekt inżynierski WD-358 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat kłobucki, gmina Kłobuck w km 425+271,96. Projektowany obiekt znajduje się nad autostradą A1 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 491. Długość konstrukcji nośnej wynosi 57,20 m, szerokość całkowita: 12,10 m a wysokość konstrukcyjna: 1,657 m.

MA/PZ-359

Obiekt inżynierski MA/PZ-359 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat kłobucki, gmina Kłobuck w km 426+332,84. Most będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad rzeką Białą. Długość konstrukcji nośnej wynosi 27,40 m, szerokość całkowita: 38,26 m a wysokość konstrukcyjna: 1,70 m.

WA-360

Obiekt inżynierski WA-360 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat kłobucki, gmina Kłobuck w km 424+219,01. Wiadukt będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad drogą powiatową DP 10 (nr 2068 S) relacji Biała Górna – Częstochowa. Długość konstrukcji nośnej wynosi 24,12 m, szerokość całkowita: 38,26 m a wysokość konstrukcyjna: 1,58 m. 

WD-361

Obiekt inżynierski WD-361 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat kłobucki, gmina Kłobuck w km 428+544,01. Projektowany obiekt znajduje się nad autostradą A1 
w ciągu drogi krajowej nr DK-43 relacji Kłobuck – Częstochowa. Długość konstrukcji nośnej wynosi 81,90 m, szerokość całkowita: 25,60 m a wysokość konstrukcyjna: 2,14 m.

WD-361a

Obiekt inżynierski WD-361a zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat kłobucki, gmina Kłobuck w km 0+931,66 i znajduje się w ciągu łącznicy BC węzła Lgota nad DK-43. Długość konstrukcji nośnej wynosi 42,50 m, szerokość całkowita: 20,50 m a wysokość konstrukcyjna: 1,358 m.

WD-362

Obiekt inżynierski WD-362 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat kłobucki, gmina Kłobuck i znajduje się w ciągu łącznicy B-C (km 0+205,37) nad autostradą A1 w km 428+699,65. Długość konstrukcji nośnej wynosi 69,80 m, szerokość całkowita: 20,50m 
a wysokość konstrukcyjna: 1,91 m.

WA-363

Wiadukt autostradowy WA-363 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat kłobucki, gmina Wręczyca Wielka, w km 429 + 491,19 projektowanego odcinka autostrady A1. Wiadukt będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad drogą powiatową nr 2048S, relacji Kalej – Szarlejka. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 24,24m, szerokość całkowita: 36,40m a wysokość konstrukcyjna: 1,58m.

MA/PZ–364

Most autostradowy MA/PZ-364 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat kłobucki, gmina Wręczyca Wielka, w km 429 + 590,10 projektowanego odcinka autostrady A1. 
Most będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad rzeką Szarlejką. 
Długość konstrukcji nośnej wynosi: 27,40m, szerokość całkowita: 38,28m a wysokość konstrukcyjna: 1,70m.

WA-365

Wiadukt autostradowy WA-365 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat kłobucki, gmina Wręczyca Wielka, w km 430 + 026,97 projektowanego odcinka autostrady A1. 
Wiadukt będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad drogą gminną nr PG365, relacji Kalej – Częstochowa. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 21,10m, szerokość całkowita: 37,96m, wysokość konstrukcyjna: 1,48m.

WA-366

Wiadukt autostradowy WA-366 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat kłobucki, gmina Wręczyca Wielka, w km 431+580.03 projektowanego odcinka autostrady A1. 
Wiadukt będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad drogą wojewódzką nr 494, relacji Częstochowa – Olesno. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 27,10m, szerokość całkowita: 38,22m a wysokość konstrukcyjna: 1,68m.

WD-367

Wiadukt autostradowy WD-367 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Blachownia i znajduje się w km 432+744,51 projektowanego odcinka A1. Projektowany obiekt znajduje się nad autostradą A1 w ciągu drogi gminnej nr 601106S relacji Stara Gorzelnia-Częstochowa. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 67,20m, szerokość całkowita: 13,60m a wysokość konstrukcyjna: 1,865m..

MA/PZ-368

Most autostradowy MA/PZ-368 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Blachownia i znajduje się w km 433+352,75 projektowanego odcinka A1. Most będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad rzeką Gorzelanką. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 43,40m, szerokość całkowita 41,22 m a wysokość konstrukcyjna: 1,88 m.

WD-369

Wiadukt drogowy WD-369 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Blachownia i znajduje się w km 434+424,24 projektowanego odcinka A1. Projektowany obiekt znajduje się nad autostradą A1 w ciągu drogi powiatowej nr 1047S (DP14) relacji Konradów-Łojki. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 61,20m, szerokość całkowita 11,60m a wysokość konstrukcyjna: 1,765m.

WA-370

Wiadukt autostradowy WA-370 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Blachownia i znajduje się w km 435+366,05 projektowanego odcinka A1. Wiadukt będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad drogą powiatową nr 1076S relacji Częstochowa- Stara Blachownia. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 27,40 m, szerokość całkowita 38,90 m a wysokość konstrukcyjna: 1,73 m.

MA/PZ-371

Most autostradowy MA/PZ-371 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Blachownia i znajduje się w km 435+718,38 projektowanego odcinka A1. Most będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad rzeką Stradomka. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 43,62 m, szerokość całkowita 38,82m a wysokość konstrukcyjna: 1,90 m

WA-372

Wiadukt autostradowy WA-372 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Blachownia i znajduje się w km 436+376,44 projektowanego odcinka A1. Wiadukt będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad drogą krajową nr 46 relacji Częstochowa - Opole oraz linią kolejową nr 61 relacji Kielce - Fosowskie. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 83,40m, szerokość całkowita 40,75m a wysokość konstrukcyjna 1,45m. 

WK-373

Wiadukt kolejowy WK-373 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Blachownia. Projektowany odcinek autostrady A1, w rejonie węzła Blachownia przecina istniejącą linię kolejową nr 61 pod kątem 90 º. Długość obiektu: 2x14,8m, szerokość całkowita 2x10,8m a wysokość całkowita obiektu 8,13m.  

WA-374

Wiadukt autostradowy WA-374 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Blachownia i znajduje się w km 436+698,358 projektowanego odcinka A1. Wiadukt będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad drogą powiatową nr 1050 S relacji Walaszczyki – Wyrazów. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 24,10m, szerokość całkowita 41,90m a wysokość konstrukcyjna 1,68m. 

WA-375

Wiadukt autostradowy WA-375 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Blachownia i znajduje się w km 437+062,69 projektowanego odcinka A1. Wiadukt będzie przeprowadzał projektowany odcinek autostrady A1 nad łącznicą węzła Blachownia. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 38,9m, szerokość całkowita 39,85m 
a wysokość konstrukcyjna 1,40m. 

Węzeł Rząsawa – powstanie na skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą krajową DK 1. Węzeł zaprojektowano w kształcie „trąbki” wraz z bezkolizyjnymi relacjami dla każdego kierunku.

Węzeł Lgota – powstanie na skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą krajową DK 43. Węzeł zaprojektowano w kształcie „podwójnej trąbki” przy zachowaniu zjazdów na projektowany Obwód Utrzymania Autostrady.

OBWÓD UTRZYMANIA 
AUTOSTRADY

Węzeł Blachownia – powstanie na skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą krajową DK 46 poprzez jej połączenie łącznicą „BC”. Węzeł zaprojektowano w kształcie „trąbki”.

Węzeł Zawodzie - powstanie na skrzyżowaniu autostrady z drogą wojewódzką Nr 908. Włączenie łącznicy „BC” do istniejącego układu drogowego odbywa się poprzez rondo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 908. 

EA-377a

Estakada autostradowa EA-377a zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiat częstochowski w km 438+709,15 projektowanego odcinka autostrady A1. Przeszkodę stanowią obszary cenne przyrodniczo – łąki w Walaszczykach. Estakada pełni także funkcje dolnego przejścia dla małych zwierząt.  Długość konstrukcji nośnej wynosi: 109,0 m, szerokość całkowita: 36,20m a wysokość konstrukcyjna: 1,684m.

EA-377b

Estakada autostradowa EA-377b zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Konopiska, w km 438+931,85 projektowanego odcinka autostrady A1. Obiekt znajduje się w ciągu autostrady i służy do przeprowadzenia projektowanej autostrady A1 ponad przeszkodą, którą stanowią obszary cenne przyrodniczo – łąki w Walaszczykach. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 136,30m, szerokość całkowita: 18,10+17,87m, a wysokość konstrukcyjna: 1,684 m jezdnia lewa i 1,682 m jezdnia prawa.

WD-378

Wiadukt drogowy WD-378 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat Częstochowski i znajduje się w km 439+137,25 autostrady A1. Obiekt znajduje się nad autostradą A1 w ciągu drogi powiatowej nr 1049S relacji Częstochowa – Ostrowy. 
Długość konstrukcji nośnej wynosi: 59,17m, szerokość całkowita 14,74m. Wysokość konstrukcyjna: 1,651m.

WA-379

Wiadukt autostradowy WA-379 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski w km 441+598,46 projektowanego odcinka autostrady A1. Przeszkodę stanowi droga wojewódzka DW 908 relacji Częstochowa – Tarnowskie Góry.  Długość konstrukcji nośnej wynosi: 27,20 m, szerokość całkowita: 41,33 m a wysokość konstrukcyjna: 1,920m.

WA-380

Wiadukt autostradowy WA-380 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski, gmina Konopiska, w km 441+822,47 projektowanego odcinka autostrady A1.Obiekt znajduje się na węźle Zawodzie i służy do przeprowadzenia projektowanej autostrady A1 ponad przeszkodą, którą stanowi projektowana łącznica BC. 
Długość konstrukcji nośnej wynosi: 20,80m, szerokość całkowita: 18,37+18,87m a wysokość konstrukcyjna: 1,297m jezdnia lewa i 1,512m jezdnia prawa

WA-381

Wiadukt autostradowy WA-381 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat częstochowski w km 442+046,46 projektowanego odcinka autostrady A1.Przeszkodę stanowi droga wojewódzka DW 908. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 27,10 m, szerokość całkowita: 41,94 m a wysokość konstrukcyjna: 1,779m.

MA/PZ-382

Most autostradowy MA/PZ-382 zlokalizowany jest w województwie śląskim, powiat Częstochowski, gmina Konopiska w km 442+237,22 projektowanego odcinka A1. Obiekt znajduje się w ciągu autostrady i służy do przeprowadzenia projektowanej autostrady A1 ponad przeszkodą, którą stanowi rzeka Konopka. Obiekt pełni także funkcję dolnego przejścia 
dla średnich zwierząt. Długość konstrukcji nośnej wynosi: 27,32m jezdnia lewa i 27,39m jezdnia prawa, szerokość całkowita 21,94+20,66m. Wysokość konstrukcyjna to 1,547m jezdnia lewa i 1,726m jezdnia prawa.