Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2019-03

Postęp robót drogowych i branżowych (10 - 13 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 10 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Odwadnianie terenu
 • Humusowanie pasa rozdziału, skarp i pasa technologicznego w km: Łącznica BC 0+740-0+876 , 439+500-439+800, 439+400-440+200 str. L
 • Uzupełnianie pobocza kruszywem w km: 440+591-440+706, 440+885-441+585 (w rejonie ekranów)
 • Montaż barier stalowych w km: 437+854-438+025 str. P,  438+550-438+928 str. L, 439+076-439+500 str. L, 441+307-441+586 str. P
 • Skropienie podbudowy bitumicznej w km: 441+565-441+599
 • Ułożenie w-wy wiążącej w km: 441+565-441+599
 • Ułożenie korytek muldowych w km: 441+566-441+591, 441+794-441+814, 442+017-442+040, 442+212-442+232
 • Platforma alarmowa - podbudowa z kruszywa 0-31,5 w km:  441+000 str. L i P
 • Platforma alarmowa - nawierzchnia z kostki w km: 441+000 str. P, 439+500 str. P
 • Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej w km: 439+260-439+660 str. P, 439+280-439+760 str. L, 440+800-441+140 str. P
 • Przygotowanie podłoża pod pasy technologiczne w km: 437+800-438+720 str. L, 441+840-442+030 str. P, 442+080-442+240 str. P
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 DP-17 0+000-0+166
 • Skropienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 DP-17 0+000-0+166
 • Ułożenie podbudowy bitumicznej DP-17 0+000-0+166
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 DS.-63 1+534-1+721
 • Skropienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 DS.-63 1+534-1+721
 • Wykonanie w-wy wiążącej DS.-63 1+534-1+721
 • Skropienie w-wy wiążącej DS.-63 1+534-1+721
 • Wykonanie w-wy ścieralnej DS.-63 1+534-1+721
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów w km: 440+800-441+140 str. P

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia i łączności autostradowej W. Zawodzie, Łącznica A, Łącznica BC
 • Prace melioracyjne A1

 

Wykonawca w tygodniu 11 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Uzupełnianie pobocza kruszywem w km: 440+885-441+585 (w rejonie ekranów)
 • Montaż barier stalowych w km: 438+824-438+926, 440+442-441+554 str. P
 • Platforma alarmowa - nawierzchnia z kostki  w km: 438+000, 441+000 str. L
 • Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej w km: 439+760-440+180 str. L,  440+230-440+460 str. L, 440+500-440+620 str. L, 437+800-438+100 str. P, 438+120-438+185 str. P, 438+215-438+285 str. P, 438+315-438+380 str. P, 438+410-438+480 str. P, 438+510-438+560 str. P, 438+590-438+760 str. P
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów w km: 439+300-439+760 str. L, 440+880-441+130 str. L
 • Skropienie podbudowy bitumicznej w km: DP-17 0+000-0+166
 • Ułożenie w-wy wiążącej w km: DP-17 0+000-0+166
 • Skropienie w-wy wiążącej w km: DP-17 0+000-0+166, DP-17 0+232-0+577
 • Ułożenie w-wy ścieralnej w km: DP-17 0+000-0+166, DP-17 0+232-0+577
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 w km: DS. 64 1+485-1+497, DS. 65.1 0+003-0+019, DS.-65.2 0+000-0+250, DS. 67.1 0+000-0+086
 • Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w km: DS.-65.2 0+000-0+516
 • Montaż krawężników betonowych w km: DS. 67.1 0+050-0+076
 • Montaż obrzeży betonowych w km: DS. 67.1 0+050-0+076

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia i łączności autostradowej w km: 438+000, Łącznica BC, 442+200
 • Prace melioracyjne A1

 

Wykonawca w tygodniu 12 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Uzupełnianie pobocza kruszywem w km: 441+458-441+585 str. P (w rejonie ekranów)
 • Wykonanie dylatacji na krawędziach zmiany nawierzchni w km: 438+675, 439+100
 • Montaż barier stalowych w km: 438+820-438+920, 442+285-442+500 str. L pas dzielący, 441+856-442+033, 442+085-442+229 str. P pobocze
 • Montaż bram ogrodzenia w km: 438+500, 438+580 str. P
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów w km: 439+760-440+260 str. L
 • Uzupełnienie humusu w pasie rozdziału i na skarpach pas technologiczny 441+880-442+040 str. P, pas dzielący przy WA-380, WA-381, MA382
 • Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej przed układaniem w-wy SMA w km: 441+565-442+310 str. P, 442+180-442+260 str. L, Łącznica A 0+270-0+340, Łącznica D 0+000-0+080 (z wyłączeniem obiektów mostowych)
 • Ułożenie w-wy ścieralnej w km: 441+565-442+310 str. P, 441+820-442+295 str. L, Łącznica B 0+118-0+171, Łącznica C 0+000-0+058, Łącznica D 0+000-0+080, DP-17 0+166-0+232
 • Montaż krawężników betonowych w km: DS.-67.1 0+076-0+086, DS.-67 0+220-0+223
 • Montaż obrzeży betonowych w km: DS.-67.1 0+076-0+086, DS.-67 0+220-0+223
 • Wykonanie nasypu z piasku pod chodnik w km: DS.-67.1 0+076-0+086, DS.-67 0+220-0+223
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 pod chodnik w km: DS.-67.1 0+076-0+086, DS.-67 0+220-0+223
 • Zagęszczanie i profilowanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 w km: DS.-67.1 0+076-0+086, DS.-67 0+220-0+223
 • Ułożenie podbudowy oraz nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 w km: DS. 65 0+000-0+150 Zjazd przy DS63 km: 1+429
 • Układanie w-wy podbudowy C16/20 w km: DS.-67.1 0+049-0+075

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia i łączności autostradowej w km: 442+300-442+400, Łącznica BC, Łącznica C
 • Prace melioracyjne R1-G, RAK3

 

Wykonawca w tygodniu 13 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Przygotowanie podłoża (podsypki) pod pas technologiczny w km: 437+800-438+200 str. P
 • Montaż barier stalowych w km: 442+336-442+500 str. P, 441+553-441+586 str. L, A1 pas rozdziału 441+846-442+046 str. P, 441+846-442+030 str. L, 442+336-442+468 str. L, 442+078-442+246
 • Montaż bram ogrodzenia w km: 438+290, 438+310, 438+390, 438+410, 438+490, 438+560
 • Montaż ogrodzenia z siatki metalowej w km: 438+285-438+315 str.  P, 438+380-438+410 str. P, 438+480-438+510 str. P, 438+560-438+590 str.  P, 439+760-439+800 str. P, 440+460-440+800 str. P, 441+740-442+240 str. P, 441+994-442+229  str. L , Łącznica C 0+044-0+204, Łącznica D 0+000-0+100
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów w km: 439+660-439+800 str. P
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów – wolnostojące w km: DP-18 0+500-0+627 str. P
 • Wykonanie stoprynien DP-17 str. P zjazdy indywidualne
 • Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej przed układaniem w km: Łącznica BC str. L i P 0+020-0+876, Łącznica A 0+000-0+270, Łącznica B 0+000-0+260, Łącznica C 0+058-0+204, Łącznica D 0+260-0+312
 • Ułożenie w-wy ścieralnej  w km: 441+565-441+820 str. L, Łącznica A 0+000-0+340, Łącznica B 0+000-0+118, Łącznica C 0+058-0+204, Łącznica D 0+080-0+312, Łącznica BC str. L, 0+020-0+876, Łącznica BC str. P, 0+020-0+876, Łącznica BC Zatoka ITD, 0+195-0+220, 0+244-0+270
 • Skropienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 w km:  Zatoka ITD. 0+195-0+220, 0+244-0+270
 • Ułożenie podbudowy bitumicznej w km: Zatoka ITD. 0+195-0+220, 0+244-0+270
 • Ułożenie w-wy wiążącej w km: Zatoka ITD. 0+195-0+220, 0+244-0+270
 • Przygotowanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 do odbioru w km: DS. 64 1+129-1+485, DS. 65.1 0+019-0+333, DS. 65.2 0+000-0+516
 • Przygotowanie podłoża do odbioru w km: DS. 63 1+345-1+534, DS. 65 0+600-0+803
 • Ułożenie w-wy ścieralnej z kostki kamiennej w km: DS.-67.1 0+049-0+075

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia i łączności autostradowej w km: Łącznica B, Łącznica C, 442+340-442+500
 • Prace melioracyjne Konopka RAK-3
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-11
-A A +A