Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2019-04

Postęp robót drogowych i branżowych (14 - 18 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Montaż barier stalowych w km: 439+071-439+178 str. L, 439+090-439+178 str.  P, 439+467-439+547 str. L, 441+460-441+592 str. L, 441+638-441+800 str L, 441+856-441+926 str L, 442+084-442+215 str. L, 442+267-442+500 str. L, Łącznica A str. L, 0+270-0+446, Łącznica BC str. L, 0+012-0+200 Łącznica D, 0+070-0+242 str. L, 0+037-0+068 str. P Rejon platform alarmowych
 • Montaż bariery stalowej H2/W4 dwustronna w km: Łącznica BC pas rozdziału 0+030-0+844
 • Montaż bram ogrodzenia w km: A1 str. L, 438+087, 438+113, 438+187, 438+210, 438+287, 438+310, 438+510, 438+584, 438+696, 440+190, 440+221, 440+461, 440+494, 440+629, 440+667, 440+765, 442+198, 442+276, 442+332, 442+364, 442+435 str. P, 438+210, 438+286, 438+410, 438+487, 438+510, 438+561, 438+584, 438+698, 440+220, 440+461, 440+488, 440+597, 440+619, 440+681, 440+764, 442+229, 442+308, 442+337, 442+360, 442+435
 • Montaż ogrodzenia z siatki metalowej w km: 437+800-438+100 str. P, 438+120-438+710 str. L, 439+097-439+260 str. P, 440+660-441+180 str. P, 441+626-442+050 str. P, 442+070-442+254 str. P, 442+282-442+500 str. P, 442+256-442+500 str. L, Łącznica BC str. L 0+027-0+133 0+197-0+449
 • Makroniwelacja terenów w rejonie Walaszczyk w km: 437+800-438+700 str. P
 • Czyszczenie nawierzchni pod malowanie A1 TG
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów w km: 439+439-439+660 str. P, 441+849-442+050 str. P, Łącznica BC 0+733-0+876, Łącznica D str. P 0+000-0+312
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów – wolnostojące w km: DP-18 0+092-0+221, 0+323-0+627 str. L
 • Montaż oznakowania pionowego W. Zawodzie, DS.-67.1
 • Zasypka poboczy piaskiem w km: DP-17 0+000-0+151, 0+250-0+578 str. L
 • Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 w km: 442+306-442+500 str. L, 442+332-442+500 str. P, DP-17 str. L, 0+000-0+151, 0+250-0+577, DP-17 str. P, 0+491-0+561, DS. 63 str. L i P  1+534-1+722
 • Przygotowanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 do odbioru w km: DS.-63 1+345-1+534, DS.-65 0+000-0+803, DS. 66 0+000-0+111, DS. 70 0+134-0+648, DS.-71 0+000-0+214
 • Ułożenie w-wy ścieralnej z kostki kamiennej w km: DS.-67.1 0+049-0+075
 • Zasypka poboczy piaskiem w km: DS. 63 1+534-1+722 str. L i P

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia i łączności autostradowej w km 442+340-442+500, Łącznica BC, rejon ul. Gościnnej, MA/PZ-382
 • Prace melioracyjne: Konopka 442+495, RAK3, RAK, Konopka

 

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Montaż barier stalowych pas rozdziału w km: 437+800-437+830 pobocze str. L i P, 437+800-437+830 , 438+813-438+825, 440+998-441+002, 438+919-438+925 str. P
 • Umacnianie pobocza kruszywem w km: A1 TG str. L i P, 442+277-442+500, 442+333-442+500
 • Ułożenie geokraty na skarpie w km: A1 TG str. L i P, 442+370-442+500, 442+360-442+500
 • Montaż bram ogrodzenia w km: A1 TG str. L 437+887, 438+086, 438+113, 439+250, 439+805, 441+585, 442+095 , str. P 439+179, 440+191, 441+544, 442+027, 442+095
 • Montaż ogrodzenia z siatki metalowej w km: 437+768-438+120 str. L, 441+994-442+050 str. L, 442+070-442+229 str. L, 437+800-438+710 str. P, 438+837-438+933 str. P, 439+067-441+599 str. P
 • Makroniwelacja terenów w rejonie Walaszczyk w km: 437+800-438+700 str. P i L
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów w km: A1 TG str. L 437+768-437+900, 437+948-438+094, 438+106-438+196, 438+202-438+296, 438+302-438+396, 438+402-438+496, 438+502-438+570, 440+213-440+837, str. P 437+800-438+094
 • Czyszczenie nawierzchni pod malowanie A1 TG
 • Wykonanie oznakowania poziomego  A1 TG
 • Nasadzenie drzew A1 TG, Węzeł Zawodzie
 • Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki betonowej  C35/40 Zatoka ITD. 0+196-0+274
 • Przygotowanie poboczy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 do odbioru w km: DS. 63 1+345-1+722, DP-17 0+000-0+578
 • Ułożenie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 w km: DS.-69 0+000-0+721

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia i łączności autostradowej A1
 • Prace melioracyjne: Konopka, R-AK, Konopka, RAK3

 

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Montaż barier stalowych w km: 442+295-442+500 str. P, DP-17 str. L 0+035-0+155, 0+246-0+412, DP 17 str. P 0+057-0+155, 0+246-0+412
 • Montaż bram ogrodzenia w km: ZB 3 TG str. L; 441+171.73, 442+461.61, TG str. P; 441+171.22, 442+461.83
 • Montaż furtek w km: TG A1 str. L 438+702.24, 438+826.66, 438+923,99, 439+281,73, 441+599.29, 441+624.96, 441+483,61, 441+282,12, 441+082,71, 442+012,39, 442+050,06, 442+069,53, 442+229,41, 442+255,89, TG A1 str. P 438+122.39, 438+825.74, 441+599.45, 441+625.50, 441+683,88, 442+049,69, 442+069,57, 442+254,40, 442+281,87
 • Montaż ogrodzenia z siatki metalowej w km: 437+800-438+710 str. P, 438+825 str. P, 438+827 str. L, 438+922 str. L, 439+077 str. L, 439+134-439+151 str. L
 • Makroniwelacja terenów w rejonie Walaszczyk w km: 437+800-438+700 str. P i L
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów w km: 438+576-438+710 str. L, 441+994-442+050 str. L, 438+106-438+196 str. P, 438+202-438+296 str. P, 438+302-438+396 str. P, 438+402-438+496 str. P, 438+502-438+570 str. P, 438+576-438+710 str. P, 438+836-438+933 str. P, 440+485-440+634 str. P, 440+664-440+772 str. P
 • Czyszczenie nawierzchni pod malowanie A1 TG
 • Wykonanie oznakowania poziomego  A1 TG
 • Nasadzenie drzew A1 TG, Węzeł Zawodzie
 • Montaż stop rynny w km: DS.-66 0+106-0+106
 • Ułożenie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 w km: DS.-68 0+013-1+013, DS.-69 0+000-0+721

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia i łączności autostradowej A1 W. Zawodzie DP-18
 • Prace melioracyjne: Konopka, RAK3

 

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Montaż bram ogrodzenia w km: TG A1 str. L 440+793,68, 440+828,21, 440+853,56, 441+141,72, 442+461,61, TG A1 str. P 440+794,51, 440+826,49, 441+141,04, 442+461,83
 • Montaż furtek w km: TG A1 str. P 438+322,41, 438+522,33, 438+703,63, 438+926,25, 439+071,56
 • Montaż ogrodzenia z siatki metalowej w km: 437+800-438+710 str. P Łącznica BC str. L 0+027-0+133
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów w km: 439+067-439+094, 442+069-442+230, 442+255-442+346, 442+352-442+446, 442+453-442+500 str. L, 440+214-440+471, 440+485-440+634 str. P
 • Humusowanie terenów A1 TG
 • Nasadzenie drzew A1, Węzeł Zawodzie
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km: DS.-70 0+000-0+134
 • Ułożenie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 w km: DS.-68 0+013-1+013
 • Przygotowanie do odbioru podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 w km: DS. 67.1 0+000-0+086, DS. 64 1+485-1+497, DS. 65.1 0+003-0+019
 • Montaż barier N2/W2 w km: DS. 68 str. L i P, 0+419-0+499, 0+798-0+885
 • Schody ewakuacyjne w km: 438+703,48, 438+703,04, 438+824,65, 438+925,66
 • Ułożenie kostki integracyjnej w km: Rondo DW908 0+040, DP-18 0+580, 0+610, DP-17 0+480
 • Pas technologiczny przygotowani podłoża (podsypki) w km: 442+080-442+210 str. L, 442+280-442+500 str. L, 439+160-439+330 str. P, 442+290-442+500 str. P
 • Humusowanie terenów płaskich w km: 437+800-442+500

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia, budowa zasilania i łączności autostradowej A1
 • Prace melioracyjne: Konopka R1G, RAK3 Bród, Potok od Konopisk RAK3

 

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów w km: Łącznica C 0+044-0+204 str. P, 442+069-442+255 str. P, 442+281-442+345 str. P, 442+353-442+445 str. P
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów (wolnostojące) w km: 438+814-438+933 str. L, 439+067-439+135 str. L
 • Wykonanie warstwy ścieralnej w km: DS. 67 0+000 - 0+285, DS. 67.1 0+000 -0+086
 • Wykonanie warstwy wiążąca w km: DS. 67.1 0+000 -0+086
 • Humusowanie terenów płaskich  w km: 437+800-442+500
 • Nasadzenie drzew A1 Węzeł Zawodzie

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia, budowa zasilania i łączności autostradowej A1
 • Prace melioracyjne: Konopka 
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-11
-A A +A