Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2019-05

Postęp robót drogowych i branżowych (19 - 22 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 19 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów w km: 442+345 - 442+500
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów (wolnostojące) w km: 439+067-439+135 str. L, 438+814-438+836 str. P, DS. 66 0+075-0+106
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W wraz z skropieniem kruszywa łamanego w km: DS. 64 1+485 - 1+497, DS. 65.1 0+003 - 0+019, DS.70 0+003-0+134
 • Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S wraz z skropieniem w-wy wiążącej w km: DS. 64 1+485-1+497, DS. 65.1 0+003 - 0+019, DS. 67.1 0+000 - 0+086, DS.70 0+003-0+134
 • Podbudowa z  kruszywa łamanego w km: DS. 70 0+000 - 0+134
 • Umocnienie pobocza kruszywem 0/31,5 w km: DS. 67 str. L, DS. 67 str. P, DS. 67.1 str. L, DS. 67.1 str. P
 • Umocnienie pobocza kruszywem 0/31,5 w km: DP 18 str. L, DP 18 str. P, Rondo DW 908 str. L, Rondo DW 908 str. P
 • Humusowanie terenów płaskich A1 w km: 437+800-442+500
 • Nasadzenie drzew i krzewów A1 Węzeł Zawodzie
 • Naprawa wad i usterek TG A1, Węzeł Zawodzie, DP, DS.
 • Wykonywanie pasów technologicznych w km: 438+100 - 438+700 P, 439+230-441+580 P i L, 442+370 - 442+500 P i L
 • Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego – zjazdy w km: DP 18 km 0+505 P, 0+528 P, DP 18 str. L 0+019, DP 18 str. L 0+032, DP 18 str. P 0+076, DP 18 str. P 0+113, Rondo DW 908 str. P 0+019, Rondo DW 908 str. P 0+032, Rondo DW 908 str. L 0+076, Rondo DW 908 str. L 0+113
 • Wykonywanie oznakowania poziomego w km: DP-17, DP18, DS. 67, DS. 67.1, DW908
 • Wykonywanie zjazdów indywidualnych w km: DP-17 0+533 str. P, DP-17 0+549 str. P, DP-17 0+563 str. P, DP-17 0+494 str. P, DP-17 0+504 str. P, DP-17 0+520 str. P

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia, budowa zasilania i łączności autostradowej A1

 

Wykonawca w tygodniu 20 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe i wykończeniowe, odwadnianie terenu, naprawa wad i usterek
 • Wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego A1 Węzeł Zawodzie DP17 ,DP18
 • Umocnienie pobocza humusem Łącznica BC w km: 0+220-0+259
 • Wykonywanie pasów technologicznych w km: 439+230-441+580 P i L , 442+080-442+500 P i L
 • Nasadzenie drzew i krzewów A1, Węzeł Zawodzie, DP18, DP17
 • Umocnienie pobocza kruszywem 0/31,5 w km: DS71 0+000 - 0+214
 • Wykonywanie zjazdów indywidualnych w km: DP17 0+533 str. L, DP17 0+504 str. L, DP17 0+520 str. L

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia, budowa zasilania i łączności autostradowej A1

 

Wykonawca w tygodniu 21 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe i wykończeniowe, odwadnianie terenu

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Prace porządkowe i wykończeniowe, odwadnianie terenu

 

Wykonawca w tygodniu 22 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe i wykończeniowe, odwadnianie terenu

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Prace porządkowe i wykończeniowe, odwadnianie terenu
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-11
-A A +A