Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Zaawansowanie finansowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ
2014 - 2020

Umowa nr: O/KA/I4.28.A1-ODCINEK G.2014/2015 zawarta w dniu 31.08.2015 r.

Źródło finansowania:

Zamówienie jest współfinansowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość kontraktu: 234 739 084,04 PLN brutto (maksymalna wartość zobowiązania)
 
 
Zaawansowanie finansowe:
 
 
 
 
Zaawansowanie rzeczowe:
 
 
 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-02
-A A +A